Sväté omše

Pondelok – piatok: 6:30 a 18:00

Sobota: 7:00 (počas letných prázdnin, býva aj o 18:00)

Nedeľa: 7:00, 8:30, 10:30 (pre rodiny s deťmi), 19:30 (nebýva počas letných prázdnin)


Úradné hodiny (okrem letných prázdnin): 

Pondelok – 8:30 – 9:30

Streda       – 8:30 – 9:30    15:30 – 16:30

Piatok       – 15:30 – 16:30 (okrem prvého piatku v mesiaci)

Úradné hodiny počas letných prázdnin: 

Pondelok – 18:45 – 19:15

Streda       – 18:45 – 19:15

Piatok       – 18:45 – 19:15


Zoznam ulíc vo farnosti

(Sídlisko Solinky, Hliny VI, Bôrik, Tamborského prielohy, Priemyselná zóna Kamenná ul.)

Andreja Žarnova; Bajzova; Bezručova; Borová; Bôrická cesta; Bytčická; Centrálna; Dubová; Gabčíkova; J. Tombora; Janka Silana; Jaseňová; Javorová; Kamenná; Koceľova; Kopanice; Kvetná; Ladiverova; Limbová; Lipová; M. Šinského; Mojmírova; Na Malý diel; Obvodová; Oravská; Osiková; Ovsená; Platanová; Pod hájom; Pod Hliniskom; Poľná (nepár. čísla); Pribinova; Prielohy; Rastislavova; Rudolfa Dilonga; Smreková; Svätoplukova; Štrková; Tulipánová; Zábrehy; Zadné Dielce


Prikázané sviatky sú tieto:

1. 1. – Panny Márie Bohorodičky
6. 1. – Zjavenie Pána
pohyblivý – Nanebovstúpenie Pána – štvrtok, 40. deň po Veľkonočnej nedeli
pohyblivý – Božieho Tela a Krvi – štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice
29. 6. – Sv. Petra a Pavla
15. 8. – Nanebovzatie Panny Márie
1. 11. – Všetkých svätých
8. 12. – Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25. 12. – Narodenie Ježiša Krista – Vianoce

Neprikázané sviatky (niektoré):

2. 2. – Obetovanie Pána (Hromnice)
Popolcová streda – pohyblivý dátum
19. 3. – Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota – pohyblivé podľa Veľkej noci
Veľkonočný pondelok – pohyblivý
25. 3. – Zvestovanie Pána
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – pohyblivý
5. 7. – Sv. Cyrila a Metoda
8. 9. – Narodenie Panny Márie
15. 9. – Sedembolestnej Panny Márie
26. 12. – Sv. Štefana, prvého mučeník

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

RKC FÚ Žilina - Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.

Stiahnite si aplikáciu do svojho telefónu

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

RKC FÚ Žilina - Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this