logo

Č 1: Sk 4, 8-12

Ž: 118, 1+8-9. 21-23. 26+28-29
R.: Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným.

Č 2: 1 Jn 3, 1-2Aleluja
Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; Poznám svoje ovce a moje poznajú mňa..

Ev: Jn 10, 11-18


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť voči mne je celá – úplná, verím, že Ty si tu celý v slove pre mňa. Prosím ťa, daj mi z tvojej pozornosti, aby som aj ja mohol(la) byť zameraný(á) na teba v slove.

  1. Modlitba k Duchu Svätému

(napr.) Pane Ježišu, Ty ma poznáš, si môj Tvorca a verím, že Tvoje Slovo mi môže dať múdrosť, ktorú potrebujem pre život. Otváram svoje srdce Tebe, Duchu Svätý, aby si mohol vo mne konať. Duchu Svätý, upriam moju pozornosť na to, čo teraz budem čítať a počuť. Amen.

  1. Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO) – text si viackrát prečítam – nahlas

Evanjelium podľa Jána

Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach.

Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce.

Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier.

Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som dostal od môjho Otca.“


Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Dobrý pastier je JEŽIŠ, nie človek!

Apoštol Ján, ktorý bol blízko Ježišovmu srdcu, nám vo svojom evanjeliu predstavuje Ježiša ako dobrého pastiera, ktorý sa stará o svoje ovce, záleží mu na nich, neopúšťa ich, keď im hrozí nebezpečenstvo a chráni ich. Pozná každú ovcu po mene. Dokonca mu ide o to, aby priviedol do ovčinca ovce, ktoré nie sú z jeho košiara, aby bolo jedno stádo a jeden pastier. Pozná Otca – to znamená, že má s Ním vzťah lásky. Pozná svoje ovce a ony poznajú Jeho. „Poznanie Pána“ neznamená len rozumové poznanie. Je to poznanie, ktoré predpokladá vzájomný vzťah. Boh ponúka človeku svoju zmluvu a prejavuje mu svoju lásku, a človek „pozná Boha“ vernosťou jeho zmluve a uznaním jeho lásky. (porov. Oz 2,21-22)

Úlohou nájomníka je len spravovať. Ovce nie sú jeho, teda sa za ne nemusí obetovať. Ten, ktorý je dobrým pastierom, položí za ovce aj svoj život. Zomiera namiesto nich. To dokazuje, že v jeho živote majú ovečky absolútne prvé miesto.

v.11 „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce.“ (ekum. prekl)
v.14 „Ja som dobrý pastier.“
v.15 „svoj život dávam za ovce“ (ekum. prekl.)

„Ako pastier pasie svoje stádo, do náručia berie, baránky do lona dvíha, tie, čo pridájajú, vodí.” (Iz 40,11) Veľká je láska Boha k nám, nežná, materinská.

Aj my môžeme prejaviť a opätovať lásku Ježišovi tým, že budeme dôverovať Jeho slovám, tomu, čo On hovorí a žiť to. „Lebo lásku chcem, a nie obety, poznanie Boha viac než celopaly.“ (Jeruzalemská bibl. Oz 6,6)

  1. Rozjímaj (MEDITATIO) (čo ten text hovorí mne)

Mne text hovorí, že nik ma nemá radšej ako Ježiš. Je Dobrý pastier pre mňa. Chráni ma pred nepriateľom, je pre mňa bezpečný, vodí ma na pastviny, ktoré sú dobré pre moju dušu. Chcem mu dôverovať vo všetkom, čo pre mňa má.

  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) (moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil)

Pane Ježišu, ďakujem Ti, že som ovcou, ktorá môže počuť Tvoj hlas. Verím, že ma miluješ tak, ako nik iný, lebo Ty si zomrel namiesto mňa, aby som mal večný život. Ďakujem Ti, Ježišu, že som u Teba na prvom mieste. Ježišu, Ty si môj Pán, Tebe dávam svoj život a dôverujem Ti. Amen.

  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

Ježiš, milujúci Dobrý pastier. S takýmto Ježišom zostanem chvíľu ticho – adorujúc Ho vo svojom srdci.

  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

Dnes si budem opakovať slovo zo Žalmu 23: „Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje…

  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen..

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this