logo

Č 1: Dt 18, 15-20

Ž: 95, 1-2. 6-7. 8-9 R.: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.
Č 2: 1 Kor 7, 32-35
Ev: Mk 1, 21-28 | Aleluja. Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti. Aleluja.


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť voči mne je celá – úplná, verím, že Ty si tu celý v slove pre mňa. Prosím ťa, daj mi z tvojej pozornosti, aby som aj ja mohol(la) byť zameraný(á) na teba v slove.

  1. Modlitba k Duchu Svätému

(napr.) Drahý Duchu Svätý. Rozpáľ moje srdce láskou k Svätému písmu. Otváram svoje srdce, a dovoľujem Ti v ňom pôsobiť. Nech sa Tvoje slovo nevráti k Tebe naprázdno, ale nech urobí, čo si si želal, a vykoná, na čo si ho poslal. Konaj slobodne ako sa Tebe páči. Daruj mi silu žiť podľa svojho poznania na Božiu česť a slávu. Amen.

  1. Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO) – text si viackrát prečítam – nahlas

Evanjelium podľa Marka − Mk 1, 21-28

V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.

A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“
Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel.

Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho.“ A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine.

Ježiš tvorí nové veci, prichádza s novosťou.

Marek vo svojom evanjelium, nám predstavuje udalosť, keď Ježiš v sobotu vstupuje do synagógy, aby tam učil. Učil ich ako ten, čo má moc, ináč ako boli zvyknutí na učiteľov zákona.

Odlišnosť Ježišovho učenia od učenia ostatných učiteľov bola hlavne v autorite s ktorou Ježiš vyučoval, ako sa píše v inom preklade – Jeruzalemskej biblii „Je to nové učenie, podávané s autoritou!“ A je aj dnes. V Ježišových slovách k nám skutočne prichádza Božie kráľovstvo, ktoré prináša oslobodenie celého ľudstva. V uzdravení posadnutého, nám Ježiš odhaľuje, že podstatou Božieho kráľovstva, ktoré Ježiš zvestuje je víťazstvo nad všetkými možnými podobami zla.

Nečistý duch zareagoval na Ježišovu prítomnosť – „čo ťa do nás“, iný preklad „čo chceš s nami?“ Toto je niekedy postoj, ktorý reprezentuje nás. Nereagujeme tak niekedy aj my? Aj keď si myslíme o sebe, že sme veriaci a chodíme do kostola, neznamená to ešte, že sme v poriadku. Veď celá tá udalosť s posadnutým nečistým duchom, sa stala v synagóge – v chráme, kam chodili veriaci. Keď si to premeníme ešte na drobnejšie, tým chrámom je tvoje a moje srdce. To si ty, to som ja. Radostná správa je, že Ježiš prichádza do chrámu – do srdca s autoritou, ak Ho tam samozrejme pustíš. Dovolíš mu, aby sa dotkol tvojho srdca a premenil ho? Ak áno, stačí povedať: „Ježišu otváram ti svoje srdce.“

Boh zjavuje svoju slávu skrze ľudstvo a prikazuje temným silám, aby zmĺkli: „Mlč a vyjdi z neho!“, pretože z nás ľudí vytvoril milované tvory „Čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? Urobil si ho len o niečo menšieho od anjelov, slávou a cťou si ho ovenčil.“ (Hebr 2,6b – 7) Ježiš dosvedčuje, že dobrý Boh je vždy na našej strane. Otvorme svoje srdce tomu novému, čo Ježiš prináša, a pravej slobode, ktorú možno vytušiť z jeho slov a skutkov.

Ježiš hovorí: „Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“ (Jn 10,10b)

On aj dnes prichádza k tebe, aby si mal(a) život v hojnosti. Ježiš prichádza v autorite do tvojho srdca (synagógy) a je viac, ako čokoľvek, čo možno okolo teba a v tebe kričí.

Kričí v tebe otupenosť? Ježiš je viac, je väčší!

Kričí v tebe nedôvera voči človeku, ľuďom? Ježiš je viac je väčší!

Kričí v tebe strach? zúfalstvo? Ježiš je viac ako toto, je väčší!

Kričí v tebe opustenosť, samota? Ježiš je viac, je väčší!

Kričí v tebe, že už nevládzem? Ježiš je viac, je väčší!

Kričí v tebe smútok? Ježiš je viac, je väčší!

Kričí v tebe, že už mi všetko okolo mňa ide na nervy? Ježiš je viac je väčší!

Kričí v tebe nejaká hanba, alebo výčitky, ktoré ťa trápia? Ježiš je viac, je väčší!

Kričí v tebe nejaká obmedzenosť, slabosť? Ježiš je viac, je väčší!

Nech je to čokoľvek, Ježiš je viac, je väčší, to je sila Jeho lásky, ktorá nás oslobodzuje od každého zla! Dovolíš mu to? Nemusíš meniť okolnosti v svojom živote stačí, ak dovolíš Ježišovi zmeniť tvoje srdce, lebo Ježiš chce byť Kráľom našich sŕdc, tvojho a môjho.

  1. Rozjímaj (MEDITATIO) (čo ten text hovorí mne)

Uvedomujem si, že Ježiš prichádza ku mne v autorite. On sám túži po tom, aby som mala život v hojnosti. Chcem dvíhať svoj zrak na Ježiša, ktorý je tu pre mňa VÄČŠÍ ako čokoľvek, čo vo mne, alebo okolo mňa kričí. On je najväčšia Autorita. Rozhodujem sa otvoriť mu srdce. Chcem Ho vyvýšiť nad všetko, čo ma ubíja a tlačí do zeme.

  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) (moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil)

Pane Ježišu, vyznávam, že Ty si môj Spasiteľ, Záchranca. Otváram ti svoje srdce a ďakujem Ti, že Ty si väčší, než čokoľvek, čo v ňom kričí. Ďakujem Ti, že si prišiel na zem, nie preto, aby si ma odsúdil, ale aby si ma zachránil, a túto záchranu máš pre každého človeka. Chválim Ťa Ježišu za to, že si mocný Boh, a dovoľujem Ti zmeniť v mojom srdci všetko, čo ešte nie je v ňom podľa Tvojej vôle. Amen.

  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

Ježiš, ktorý je väčší ako……….! S takýmto Ježišom zostanem v tichu vo svojom srdci. .

  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

Budem si spievať pieseň: „Náš Boh je väčší, On je silnejší, Pane si viac než čo tento svet dáva, rany nám liečiš, mocný a slávny náš Boh si náš Pán.“

  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this