Sväté omše

nedele a všedné dni

SviatostiFarské oznamy

Stiahnite si aplikáciu do svojho telefónu

Sväté omše - nedele a všedné dni

Eucharistia je samotný Kristus v spôsobe chleba a vína. Eucharistia ako pokrm má aj ďalšie názvy, nazývame ju aj sviatosť oltárna, sväté prijímanie. Eucharistia ako obeta označuje aj svätú omšu a eucharistické zhromaždenie. Eucharistia je obety Cirkvi. Konsekráciou sa mení nekvasený chlieb a víno na telo a krv Krista. Vyslovia sa pri nej konsekračné slová. Vtedy sa mení sa podstata chleba a vína. Premenenie spôsobuje Duch Svätý. Kristus je prítomný celý pod každým spôsobom. To znamená, že nie je ochudobnený ten, kto prijíma len telo, pretože prijíma Krista celého. Sväté prijímanie sa podáva vkladaním do úst, víno prijíma kňaz prípadne veriaci pri mimoriadnej príležitosti (svadba a pod.).

 

Pondelok – Piatok
od 6:00 sviatosť zmierenia
6:30 svätá omša
základ max. 1 osoba na 15m2
od 17:30 sviatosť zmierenia
18:00 sv. omša
základ max. 1 osoba na 15m2

Sobota
17:00 - základ max. 1 osoba na 15m2
svätá omša s platnosťou na nedeľu
18:00 - očkovaní bez obmedzení
svätá omša s platnosťou na nedeľu

Nedeľa
6:30 - OTP - na sedenie max 150 ľudí
8:00 - základ max. 1 osoba na 15m2
9:30 - základ max. 1 osoba na 15m2
11:00 - očkovaní bez obmedzení
19:30 - základ max. 1 osoba na 15m2

 

* svätá omša na prvý piatok počas školského roka s účasťou žiakov CZŠ s MŠ Dobrého pastiera
** večerná svätá omša počas školského roka
***počas adventu býva ranná svätá omša /rorátna/ o 6:00 hod. (okrem nedele)

 

Prikázané sviatky sú tieto:

1. 1. - Panny Márie Bohorodičky
6. 1. - Zjavenie Pána
pohyblivý - Nanebovstúpenie Pána - štvrtok, 40. deň po Veľkonočnej nedeli
pohyblivý - Božieho Tela a Krvi - štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice
29. 6. - Sv. Petra a Pavla
15. 8. - Nanebovzatie Panny Márie
1. 11. - Všetkých svätých
8. 12. - Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25. 12. - Narodenie Ježiša Krista - Vianoce

Neprikázané sviatky (niektoré):

2. 2. - Obetovanie Pána (Hromnice)
Popolcová streda - pohyblivý dátum
19. 3. - Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota - pohyblivé podľa Veľkej noci
Veľkonočný pondelok - pohyblivý
25. 3. - Zvestovanie Pána Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - pohyblivý
5. 7. - Sv. Cyrila a Metoda
8. 9. - Narodenie Panny Márie
15. 9. - Sedembolestnej Panny Márie
26. 12. - Sv. Štefana, prvého mučeníka

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

RKC FÚ Žilina - Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.

Stiahnite si aplikáciu do svojho telefónu

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

RKC FÚ Žilina – Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk.