logo

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Pondelok: Sv. Cecílie, panny a mučenice (spomienka)
 • Utorok:
 • Streda: Sv. vietnamských mučeníkov (spomienka)
 • Štvrtok:
 • Piatok:
 • Sobota:
 • Nedeľa: 1. adventná nedeľa

UPRATOVANIE

 • Ďakujeme za službu upratovania. Tento týždeň prosíme skupinu č. 8 p. Takáčovej. Upratuje sa v pondelok a v piatok po večernej sv. omši.

SVÄTÉ OMŠE

Pondelok – Piatok OP (Očkovaní a prekonaní)
od 6:00 sviatosť zmierenia
6:30 svätá omša
OP max. 100
od 17:30 sviatosť zmierenia
18:00 sv. omša
OP max. 100

Sobota
17:00 – OP max. 100
svätá omša s platnosťou na nedeľu
18:00 – OP max. 100
svätá omša s platnosťou na nedeľu

Nedeľa
7:00 – OP max. 100
8:30 – OP max. 100
10:30 – OP max. 100
19:30 – OP max. 100
OTP (Očkovaní, testovaní a prekonaní) v CVČ
Pondelok
6:30 svätá omša
OTP max 6 osôb
18:00 sv. omša
OTP max 6 osôb
Sv. prijímanie – základ
19:00 – 19:45
Utorok
18:00 sv. omša
OTP max 6 osôb
Sv. prijímanie – základ
19:00 – 19:45
Streda
Sv. prijímanie – základ
19:00 – 19:45
Štvrtok
6:30 svätá omša
OTP max 6 osôb
18:00 sv. omša
OTP max 6 osôb
Sv. prijímanie – základ
19:00 – 19:45
Piatok
6:30 svätá omša
OTP max 6 osôb
Sv. prijímanie – základ
19:00 – 19:45
Sobota
17:00 svätá omša
OTP max 6 osôb
18:00 sv. omša
OTP max 6 osôb
Sv. prijímanie – základ
19:00 – 19:45
Nedeľa
8:30 svätá omša
OTP max 6 osôb
10:30 sv. omša
OTP max 6 osôb
Sv. prijímanie – základ
12:00 – 13:00

Úradné hodiny Farského úradu

 • Úradné záležitosti vybavujeme len elektronickou poštou.

INFORMÁCIE

 • Počas novembra máme naďalej možnosť získať úplné odpustky pre duše v očistci.
 • Môžete sa zapisovať na štvrtkovú celodennú adoráciu. Spoločná farská nedeľná adorácia dočasne nebude bývať.
 • Dnes slávime 36. svetový deň mládeže. Pri tejto príležitosti bude od 16:00 do 18:00 v našom kostole pripravený duchovný program organizovaný Komunitou Emanuel, určený najmä pre mladých od 16 do 30 rokov. Budú to chvály, krátka prednáška a moderovaná adorácia. Vzhľadom na súčasnú situáciu bude táto udalosť v režime pre zaočkovaných, ale je možné sledovať ju aj online.
 • Diecézna charita Žilina prináša symbolické platidlo Hlinený dukát. Darovaním dukátu pomôžete núdznemu zabezpečiť si teplé jedlo, nocľah, pranie, prípadne potravinový balíček v zariadeniach Diecéznej charity Žilina. Hlinený dukát si môžete zakúpiť v zariadeniach Charity alebo aj na našom farskom úrade či v sakristii, kde môžete taktiež prispieť, aby sme hlinené dukáty alebo inú pomoc mohli sprostredkovať chudobným, ktorí prichádzajú s prosbou na faru.
 • Pozývame vás do modlitby za birmovancov a za animátorov. Môžete sa zapisovať vzadu na stolíku, neskôr vám bude potom pridelený konkrétny mladý človek, ktorého budete sprevádzať svojou modlitbou.
 • Vo farskej aplikácii v sekcii Ikony môžete tento týždeň spoznať život praotca Izáka.