logo

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Pondelok:
 • Utorok:
 • Streda: Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky (spomienka)
 • Štvrtok:
 • Piatok:
 • Sobota:
 • Nedeľa: 34. nedeľa v cezročnom období – Krista kráľa

UPRATOVANIE

 • Ďakujeme za službu upratovania. Tento týždeň prosíme skupinu č. 7 p. Lukášovej. Upratuje sa v pondelok a v piatok po večernej sv. omši.

SVÄTÉ OMŠE

Pondelok – piatok:

6:30 a 18:00 – všetci (základ: 60 ľudí)

Sobota:

17:00 všetci (základ: 60 ľudí)
18:00 pre zaočkovaných (bez obmedzenia počtu)

Nedeľa:

6:30 pre zaočkovaných (bez obmedzenia počtu)
8:00 všetci (základ: 60 ľudí)
9:30 všetci (základ: 60 ľudí)
11:00 pre zaočkovaných (bez obmedzenia počtu)
19:30 všetci (základ: 60 ľudí)


Úradné hodiny Farského úradu

 • Pondelok 8:30 – 9:30
 • Streda 8:30 – 9:30, 15:30 – 16:30, 19:00 – 19:30
 • Piatok 15:30 – 16:30

INFORMÁCIE

 • Počas novembra máme naďalej možnosť získať úplné odpustky pre duše v očistci.
 • Dnes o 18:00 vás pozývame na farskú adoráciu.
 • Môžete sa zapisovať na štvrtkovú celodennú adoráciu.
 • Budúcu nedeľu, Krista kráľa, slávime 36. svetový deň mládeže (predtým to bývala Kvetná nedeľa). V našej diecéze oslávime tento deň už v sobotu 20. 11. 2021 počas tzv. “Kráľovského dňa”. Vo farskom kostole na Vlčincoch sa uskutoční celodenné stretnutie mladých s otcom biskupom. Program a podrobnejšie info nájdete na: facebook, instagram a https://mladez.dcza.sk/
 • Pri tej istej príležitosti bude nasledujúcu nedeľu v našej farnosti slávnostná svätá omša o 11.00 a od 16:00 do 18:00 bude v našom kostole pripravený duchovný program organizovaný Komunitou Emanuel, určený najmä pre mladých od 16 do 30 rokov. Vzhľadom na súčasnú situáciu bude táto udalosť v režime pre zaočkovaných, ale bude možnosť sledovať ju aj online (nielen sv. omšu, ale aj poobedný program).
 • Pri príležitosti 5. svetového dňa chudobných a sviatku sv. Martina Diecézna charita Žilina prináša do Žilinskej diecézy symbolické platidlo Hlinený dukát. Hlinený dukát si môžete zakúpiť v zariadeniach Charity alebo v automatoch v Žiline, Čadci a Martine. Darovaním dukátu núdznemu mu pomôžete zabezpečiť si teplé jedlo, nocľah, pranie, prípadne potravinový balíček v zariadeniach Diecéznej charity Žilina. Podporte projekt Hlinený dukát cez www.charitaza.sk , pomôžete spolu s nami chudobným, ktorí sú okolo nás.
 • Pozývame vás do modlitby za birmovancov a za animátorov. Môžete sa zapisovať vzadu na stolíku, neskôr vám bude potom pridelený konkrétny mladý človek, ktorého budete sprevádzať svojou modlitbou.
 • Vo farskej aplikácii v sekcii Ikony môžete tento týždeň spoznať život a učenie svätého Bazila Veľkého.