logo

Č 1: Sk 3, 13-15. 17-19

Ž: 4, 2. 4. 7. 9
R.: Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre ako znamenie.

Č 2: 1 Jn 2, 1-5a

Aleluja
Pane Ježišu, otvor nám Písma; daj, nech naše srdce horí, keď k nám hovoríš..

Ev: Lk 24, 35-48


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť voči mne je celá – úplná, verím, že Ty si tu celý v slove pre mňa. Prosím ťa, daj mi z tvojej pozornosti, aby som aj ja mohol(la) byť zameraný(á) na teba v slove.

  1. Modlitba k Duchu Svätému

(napr.) Otváram srdce dokorán, nech prúdi Tvoj Duch, aby som videl Tvoju tvár v tomto slove. Oživ Duchu Svätý všetko, čo je vo mne mŕtve; zohrej, čo je vo mne skrehnuté; osvecuj všetko, čo je vo mne v tme a osloboď moje srdce od každej spútanosti hriechom. Verím, že Božie Slovo je živé a účinné ako dvojsečný meč. Ďakujem Ti Duchu Svätý, že urobíš vo mne oveľa viac ako prosím. Pane Ježišu, otvor mi Písma; daj, nech moje srdce horí, keď ku mne hovoríš. Amen.

  1. Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO) – text si viackrát prečítam – nahlas

Evanjelium podľa Lukáša

Ježišovi učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal. „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti – a vidíte, že ja mám.“ Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy.

A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ Oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi. Potom im povedal: „Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch.“

Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami.“


Čo očakávaš?

Ježiš sa po svojom zmŕtvychvstaní ukazuje učeníkom za rôznych okolností. Jedným sa ukazuje cestou do Emauz a dáva sa im spoznať pri lámaní chleba, druhým sa ukazuje tak, že vstupuje do izby cez zamknuté dvere a ukazuje im ruky a nohy. Aj keď sa im ukazuje rôzne, všetkým pripomína, že to, čo sa s Ním stalo, bolo napísané a malo sa to stať. Pripomína im Božie slovo, ktoré sa na Neho vzťahovalo.

„Ježiš povedal: ‘Prečo ste tak rozrušení a prečo vo vašom srdci vystupujú pochybnosti?’“ (český študijný preklad CSP Lk 24,38) Prečo pochybujete? Čo očakávate? Rozrušení a pochybujúci sme vtedy, keď sa stane niečo, čo nečakáme. Ak očakávame to, čo nám Ježiš cez Božie slovo hovorí, tak sa nebudeme čudovať, keď sa to stane. Očakávaním sme na to pripravení.

„Toto sú moje slová, ktoré som vám vravieval, kým som bol ešte s vami: Musí sa vyplniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch.“ (ekumen. prekl. Lk 24, 44) Ježiš pripravoval učeníkov na tieto chvíle, keď bol s nimi ako hovorí: „som vám vravieval.“ Ak dávame pozor na to, čo Ježiš hovorí v Božom slove a pripomíname si to ako Panna Mária, tak to očakávame. Sme pripravení na to, čo prichádza. Lebo splní sa všetko, čo Ježiš hovorí.

„Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu“. Pán Ježiš nám sám otvorí myseľ, aby sme porozumeli Jeho slovám. Toto všetko sa deje v Jeho prítomnosti na modlitbe. Ak sa modlíme, trávime s Ježišom čas, On sám nám dá porozumieť Jeho slovám. „Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať; poradím ti a budem ťa mať stále na očiach.“ (Ž 32,8)

  1. Rozjímaj (MEDITATIO) (čo ten text hovorí mne)

Z dnešného evanjelia vyplývajú pre mňa tieto princípy:

1) Pozorovanie toho, čo Ježiš hovorí cez Božie slovo ku mne a uchovávanie si toho v srdci – stále si to pripomínať.
2) Očakávanie toho, čo hovorí, že príde – naplní sa.
3) Ak robím tie dva kroky som pripravený na to, čo prichádza a nebudem sa čudovať keď to príde.
Ak očakávam to, čo mi Pán hovorí cez Božie slovo, tak sa nebudem čudovať, keď sa to stane, lebo budem pripravený.

  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) (moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil)

Pane Ježišu, očakávam od Teba, že mi budeš radiť, že ma budeš viesť po Tvojej ceste, očakávam od Teba, že mi dáš múdrosť, očakávam od Teba, že ma poučíš o ceste ktorou mám ísť. Očakávam od Teba, že ma stále budeš mať na očiach – to znamená, že vo všetkom budeš so mnou.

(Ty, kto to čítaš, hovor Bohu, čo Ty od Neho očakávaš…)

  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

Ježiš, ktorý je pripravený urobiť to, čo mi hovorí. S takým Ježišom zostanem chvíľu v tichu vo svojom srdci.

  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

Budem si pripomínať slovo: „Musí sa vyplniť všetko, čo som vám hovoril.“
(Ty, kto to čítaš, doplň si to, čo oslovilo Teba…)

  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen..

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this