logo

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Piatok: Svätého Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka
 • Nedeľa: 4. Veľkonočná nedeľa – NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA – farské hody

INFORMÁCIE

 • Dnes pri svätej omši požehnáme mamičky, ktoré čakajú dieťa. Ospravedlňujeme sa za presunutie z predošlého týždňa.

Sväté omše a adorácie v kostole + online

Pondelok – Piatok
od 6:00 sviatosť zmierenia
6:30 svätá omša
od 17:00 sviatosť zmierenia
18:00 sv. omša s prednáškou duchovnej obnovy s kňazom Ivanom Moďorošim na tému Modlitba ako rebrík do Raja
18:45 – 19:30 moderovaná adorácia

Sobota
8:00 – 17:45 – možnosť súkromnej adorácie v kostole
(pred vystavenou Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou),
môžete sa na ňu zapisovať počas týždňa v kostole pod chorusom;
prerušenie adorácie bude od 14:30 do 15:45 (sobáš)
od 17:00 – sviatosť zmierenia
18:00 – svätá omša s prednáškou duchovnej obnovy
18:45 – 19:30 moderovaná adorácia

Nedeľa
sväté omše: 7:00, 8:00, 9:00
10:30 – slávnostná svätá omša
17:00 – slávnostné vešpery
 • Prosíme všetkých o trpezlivosť a o dodržiavanie platných hygienických nariadení. V kostole je 41 miest na sedenie – prosíme o dodržiavanie sedenia na určenom mieste. V kostole je umiestnené zariadenie na dezinfekciu rúk. Pri vstupe do kostola si dezinfikujte ruky.
 • Tým, ktorí by sa nedostali na svätú omšu, budeme hneď rozdávať sväté prijímanie v hale CVČ. Tam si môžu zobrať aj lístok pre účasť na sv. omši. Lístky, ktoré zostanú si budete môcť zobrať po sv. omši.
 • Tento týždeň ešte budú prebiehať online vysielania svätých omší, od budúceho týždňa budú už vysielané len nedeľné sväté omše.
 • Deti zapojené do pôstnej aktivity si ešte môžu prísť pre ceny zajtra (v pondelok) od 15:00 do 16:00 do CVČ.
 • Milé deti, pred hodami našej farnosti sme si pre vás pripravili zábavný kvíz „O Dobrom Pastierovi“ ktorý si môžete prísť zobrať už dnes (3. veľkonočnú nedeľu) do predsiene hlavného vchodu kostola. Kvíz si môžete zobrať domov a vyplniť. Treba ho priniesť do kostola aj s vyrobenou ovečkou, ktorá zostane vystavená v kostole.
  Nezabudnite si kvíz aj ovečku podpísať. Okrem kvízu sa vyhodnotí aj najkrajšia ovečka. Pri výrobe ovečky môžete použiť hocičo, tvorivosti sa medze nekladú. Vyhodnotenie kvízu aj najkrajšej ovečky bude v 4. veľkonočnú nedeľu. Čakajú vás krásne ceny.
 • Tento týždeň vám v našej farskej aplikácii v sekcii Ikony chceme priblížiť Ikonu Matky Oranty so svätcami. Táto ikona sprítomňuje Pannu modliacu sa a túžiacu po Bohu. Kristus môže prebývať aj v nás, ak mu to dovolíme, tak ako mu to dovolila Bohorodička svojim zvolaním: „Nech sa tak stane“.
 • Dávame do pozornosti možnosť darovať 2% nášmu Občianskemu združeniu Dobrý pastier. Tlačivá sú na farskej stránke a pre fyzické osoby aj na stolíkoch v kostole.

OHLÁŠKY

 • Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Marián Frnka a Zuzana Kubičková. Ohlasujú sa iba jedenkrát. Ak by niekto vedel o cirkevno-právnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. Budúcim mladomanželom vyprosujeme veľa lásky a Božieho požehnania.

 • Od pondelka 19. apríla budú opäť umožnené verejné bohoslužby. Vyplýva to z uznesenia vlády zo 16. apríla 2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR (vyhláška 186 a vyhláška 187).
 • vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradu umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,
 • dodržiavať respiračnú etiketu,
 • z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 • zakazuje sa podávanie rúk,
 • počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby; pokiaľ plocha určená pre návštevníkov nedosahuje 90 m2, v kostole alebo obdobnom priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 6 návštevníkov; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.