Č 1: Iz 45,1. 4-6
Ž: 96, 1+3. 4-5. 7-8. 9-10a+c
Č 2: 1Sol 1, 1-5b
Ev: Mt 22, 15-21

Evanjelium podľa Matúša      Mt 22, 15-21

Farizeji odišli a radili sa, ako by podchytili Ježiša v reči. Poslali k nemu svojich učeníkov a herodiánov so slovami: „Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste. Neberieš ohľad na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka. Povedz nám teda, čo si myslíš: Slobodno platiť cisárovi daň, či nie?“

Ale Ježiš poznal ich zlomyseľnosť a povedal: „Čo ma pokúšate, pokrytci?! Ukážte mi daňový peniaz!“

Oni mu podali denár. Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?“

Odpovedali mu: „Cisárov.“

Tu im povedal: „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“

 

  1. Modlitba k Duchu Svätému

(napr.) Duchu Svätý, ty rozumieš Božiemu slovu, prosím ťa urob moje srdce chápavé, aby som porozumel(la) tomu, čo čítam. Ty sám ma teraz uč. Verím, že Božie Slovo má moc. Otváram ti svoje srdce a dovoľujem ti v ňom konať skrze toto Slovo. Amen

 

  1. Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO) – viackrát si text prečítam – nahlas

(rozmýšľanie o texte môže byť napr. takéto)

Ten text hovorí o farizejoch, ktorí si myslia, že sú múdrejší ako Pán Ježiš – vychádzam zo slova „ako by podchytili Ježiša v reči“, a tak Mu dajú otázku, ktorá vyzerá, že Ho chváli „učiteľ vieme, že vždy vravíš pravdu…….“ a po nej sa spýtajú na Jeho názor.: „čo si myslíš?“, akoby ich zaujímalo čo povie. Cez to všetko, ich Pán Ježiš odhalí, vidiac do ich sŕdc, že je to pokrytecké a odpovie im veľmi múdro: „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“

 

  1. Rozjímaj (MEDITATIO) (čo ten text hovorí mne)

Oslovilo ma: „ako by podchytili Ježiša v reči.“ Pýtam sa sám(a) seba. Čo je pre mňa správne? To čo si myslím ja, alebo čo si myslí Pán Ježiš? Čo je pre mňa norma? To čo hovorím ja, alebo to, čo hovorí Pán Ježiš – Božie Slovo? Myslím si, že som múdrejší(šia) ako ON?

 

  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) (moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil)

Pane Ježišu, odprosujem ťa za to, že Tvoje slovo mi nie je normou v mojom živote, ale moje slovo, a to čo ja si myslím. Odprosujem ťa za to, že málo čítam Božie slovo a slabo ťa poznám. Odprosujem ťa za to, že si hocikedy myslím, že ja to viem lepšie ako Ty, a preto sa nespolieham na Teba, ale na seba.

Ďakujem Ti, že si mi ukázal, čo je môj hriech, lebo ti na mne záleží. Ďakujem Ti, že to robíš preto, aby si ma očistil, a aby som mohol(la) byť bližšie pri Tebe.

 

  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

Z tohto rozjímania mi vyšiel „Ježiš, ktorý ma očisťuje od hriechu, aby som mohol(la) byť s Ním.“

Teraz sa stíšim a uvedomím si, že takýto Ježiš je vo mne v mojom srdci.

 

  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

Budem si cez deň pripomínať túto vetu „Ježiš, ktorý ma očisťuje od hriechu, aby som mohol(la) byť s Ním.“ (prípadne, ak pôjdem večer na sv.omšu, prijmem takéhoto konkretného Ježiša v Eucharistii)

 

  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Duchu Svätý, ďakujem Ti, že si mi dal porozumieť Božiemu Slovu, za to, že si mi ukázal pravdu o mne. Dôverujem ti, že Ty ktorý si začal vo mne dobré dielo, že ho ja dokončíš. Amen.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this