logo

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Pondelok:
 • Utorok:
 • Streda:
 • Štvrtok:
 • Piatok: Sv. Terézie z Avily, panny a učiteľky Cirkvi (spomienka)
 • Sobota:
 • Nedeľa: 29. nedeľa v cezročnom období

UPRATOVANIE

 • Ďakujeme za službu upratovania. Tento týždeň prosíme skupinu č. 2 p. Hriníkovej. Upratuje sa v pondelok a piatok po večernej sv. omši.

SVÄTÉ OMŠE

Pondelok – Piatok
od 6:00 sviatosť zmierenia
6:30 svätá omša
základ max. 1 osoba na 15m2
od 17:30 sviatosť zmierenia
18:00 sv. omša
základ max. 1 osoba na 15m2

Sobota
17:00 – základ max. 1 osoba na 15m2
svätá omša s platnosťou na nedeľu
18:00 – očkovaní bez obmedzení
svätá omša s platnosťou na nedeľu

Nedeľa
6:30 – OTP – na sedenie max 150 ľudí
8:00 – základ max. 1 osoba na 15m2
9:30 – základ max. 1 osoba na 15m2
11:00 – očkovaní bez obmedzení
19:30 – základ max. 1 osoba na 15m2

Úradné hodiny Farského úradu

 • Pondelok 8:30 – 9:30
 • Streda 8:30 – 9:30, 15:30 – 16:30
 • Piatok 15:30 – 16:30

INFORMÁCIE

 • Dnes o 18:00 pozývame na zvyčajnú farskú adoráciu.
 • Môžete sa zapisovať na štvrtkovú celodennú adoráciu.
 • Jedinou odpoveďou na panovanie zla, ktoré pôsobí vo svete, je životodarný kríž. Vo farskej aplikácii môžete tento týždeň spoznať Ikonu kríža. Zahĺbte sa spolu s nami do veľkonočného tajomstva Ukrižovania a spoznajte dejiny kríža ako kresťanského symbolu.
 • Pozývame vás do modlitby za birmovancov a za animátorov. Môžete sa zapisovať vzadu na stolíku, neskôr vám bude potom pridelený konkrétny mladý človek, ktorého budete sprevádzať svojou modlitbou.
 • Dňa 23.10. centrum organizuje pre deti i dospelých Deň remesiel spojený s tvorivými dielňami.
 • Počnúc od tohto týždňa centrum ponúka možnosť stretania sa mladých v herni každý utorok od 19:00-21:00 hod. Bližšie informácie nájdete na nástenke alebo na web-stránke centra.
 • Birmovanci si od utorka môžu chodiť na faru pre materiály.
 • Dnes sa koná zbierka na obnovu žilinskej katedrály. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať!