logo

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Pondelok: Sv. Františka z Assisi (spomienka)
 • Utorok: Sv. Faustíny Kowalskej (ľub. spomienka)
 • Streda:
 • Štvrtok: Ružencovej Panny Márie (spomienka) – rekolekcia vo štvrtok o 9:30 h. (základ)
 • Piatok:
 • Sobota:
 • Nedeľa: 28. nedeľa v cezročnom období

UPRATOVANIE

 • Ďakujeme za službu upratovania. Tento týždeň prosíme skupinu č. 1 p. Krchovej. Upratuje sa v pondelok a piatok po večernej sv. omši.

SVÄTÉ OMŠE

Pondelok – Piatok
od 6:00 sviatosť zmierenia
6:30 svätá omša
základ max. 1 osoba na 15m2
od 17:30 sviatosť zmierenia
18:00 sv. omša
základ max. 1 osoba na 15m2

Sobota
17:00 – základ max. 1 osoba na 15m2
svätá omša s platnosťou na nedeľu
18:00 – očkovaní bez obmedzení
svätá omša s platnosťou na nedeľu

Nedeľa
6:30 – OTP – na sedenie max 150 ľudí
8:00 – základ max. 1 osoba na 15m2
9:30 – základ max. 1 osoba na 15m2
11:00 – očkovaní bez obmedzení
19:30 – základ max. 1 osoba na 15m2

Úradné hodiny Farského úradu

 • Pondelok 8:30 – 9:30
 • Streda 8:30 – 9:30, 15:30 – 16:30
 • Piatok 15:30 – 16:30

INFORMÁCIE

 • Dnes o 18:00 pozývame na zvyčajnú farskú adoráciu.
 • Môžete sa zapisovať na štvrtkovú celodennú adoráciu.
 • Dnes sa koná prvonedeľná zbierka na potreby farnosti.
 • Vo farskej aplikácii môžete tento týždeň spoznať ikonu Zvestovania Pána, pričom môžete spoznať bohatú symboliku farieb v ikonografii.
 • V sobotu 9. októbra od 10:00 hodiny bude v hale CVČ bezplatná detská burza sv. Jozefa. Veci do burzy môžete nosiť do piatka. Všetkých srdečne pozývame. Viac info na nástenke alebo na facebooku – Bezplatná burza sv. Jozefa.
 • Mesiac október je aj mesiacom ruženca. Túto modlitbu sa budeme modlievať od pondelka do piatku o 17:15. Pre deti je pripravená zaujímavá aktivita spojená s touto modlitbou. Viac informácii na plagáte.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na katedrálu (prečítať list od o. biskupa)