logo

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Pondelok: Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)
 • Utorok: Povýšenie svätého kríža (sviatok)
 • Streda: Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska (slávnosť)
                Sv. omše: 7:00, 8:30, 10:30 a 18:00
 • Štvrtok: Sv. Kornela, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov (spomienka)
 • Piatok:
 • Sobota:
 • Nedeľa: 25. nedeľa v cezročnom období

UPRATOVANIE

 • Ďakujeme všetkým mužom a ženám, aj našim bohoslovcom zo seminára Redemtoris Mater, ktorí pomáhali v piatok a v sobotu pri veľkom upratovaní nášho chrámu. Nech Pán odmení ich námahu a obetu.
 • Tento týždeň prosíme skupinu č. 10 p. Volekovej. Upratuje sa v pondelok a piatok po večernej sv. omši.

   

INFORMÁCIE

Sväté omše

Pondelok – Piatok
od 6:00 sviatosť zmierenia
6:30 svätá omša
od 17:30 sviatosť zmierenia
18:00 sv. omša

Sobota
od 6:30 sviatosť zmierenia
7:00 sv. omša
18:00 – svätá omša s platnosťou na nedeľu

Nedeľa
sväté omše: 7:00, 8:30, 10:30, 12:00 (určená len pre zaočkovaných), 19:30; – predtým farská adorácia 18:00 – 19:00
 • Úradné hodiny Farského úradu budú počas školského roka nasledovne:
 • Pondelok 8:30 – 9:30
 • Streda 8:30 – 9:30, 15:30 – 16:30
 • Piatok 15:30 – 16:30
 • Keďže sa náš okres od pondelka nachádza už v oranžovej fáze, kapacita kostola bude pri všetkých zvyčajných omšiach už len 25%. Prísť budú môcť všetci veriaci bez rozdielu, ktorí sa zmestia do tejto kapacity. Okrem toho pridávame svätú omšu o 12:00 v nedeľu, ktorá bude určená len pre zaočkovaných, pričom kapacita bude bez obmedzení. Prosíme našich zaočkovaných bratov a sestry, aby využili najmä túto svätú omšu a všetkých bratov a sestry prosíme o trpezlivosť a zachovanie pokoja, v duchu slov sv. apoštola Pavla Filipanom: „Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“ (Flp 4,5-7) Bližšie informácie budú v priebehu týždňa v aplikácii, na webstránke a na nástenke.
 • Tento štvrtok po večernej svätej omši bude v hale CVČ farské plánovanie nasledujúceho školského roka. Pozývame všetkých, ktorí sa chcú aktívne zapájať vo farnosti.
 • Na púť do Šaštína budeme vyrážať v stredu 15.9 o 4:30 ráno. Cena púte je 20 eur. Zbierať sa budú v autobuse.
 • Môžete sa zapisovať na štvrtkovú celodennú adoráciu.
 • Dňa 14.9. – sa predlžujú úrdané hodiny v centre od 13:30 do 17:00 hod.
 • V našej aplikácii opäť začíname spoznávať ikony. “Ikona Obetovania Pána“, teda ikona stretnutia Pána so Simeonom nás pozýva zamyslieť sa nad základnou otázkou našej viery: Kto je pre mňa Kristus?
 • Budúcu nedeľu, niektoré sväté omše, bude sprevádzať duo sakrálnej hudby – Mikuláš a Natália z Ruska, po sv. omšiach budú mať krátky koncert. Prosia o dobrovoľný príspevok.
 • Na budúcu nedeľu (12.9.) po dopoludňajších sv.omšiach nech si členovia SSV vyzdvihnú pre centrom Pútnik svätovojtešský a podielovú knihu pre budúci rok. Členský poplatok je 8 €. Súčasne pozývame aj nových záujemcov o členstvo v SSV, môžu sa pritom zapísať.

OHLÁŠKY

 • Sviatostné manželstvo chcú uzavrieť: Štefan Kavec a Eva Poláčková. Ak by niekto vedel o cirkevno-právnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. Budúcim mladomanželom vyprosujeme veľa lásky a Božieho požehnania.