logo

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Pondelok:
 • Utorok:
 • Streda:
 • Štvrtok:
 • Piatok: Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi (spomienka)
 • Sobota:
 • Nedeľa: 23. nedeľa v cezročnom období
  (bude sa konať prvonedeľná zbierka na potreby farnosti)

UPRATOVANIE

 • Ďakujeme za službu upratovania. Počnúc týmto týždňom končí prázdninový systém, upratovať sa už bude v pondelok a piatok po večernej sv.omši a tento týždeň prosíme skupinu č.8. p. Takáčovej.
  Tiež vám dávame do pozornosti veľké upratovanie nášho chrámu v sobotu 11.9.2021 o 9.00h. Pozývame ženy, mužov, starších aj mladých, aby každý priložil ruku k dielu. Po práci bude na nás čakať aj občerstvenie. Vďaka za vašu ochotu.

INFORMÁCIE

Sväté omše

Pondelok – Piatok
od 6:00 sviatosť zmierenia
6:30 svätá omša
od 17:30 sviatosť zmierenia
18:00 sv. omša

Sobota
od 6:30 sviatosť zmierenia
7:00 sv. omša
18:00 – svätá omša s platnosťou na nedeľu

Nedeľa
sväté omše: 7:00, 8:30, 10:30, 19:30; – predtým farská adorácia 18:00 – 19:00
 • Úradné hodiny Farského úradu budú počas školského roka nasledovne:
 • Pondelok 8:30 – 9:30
 • Streda 8:30 – 9:30, 15:30 – 16:30
 • Piatok 15:30 – 16:30
 • Srdečne vás pozývame na moderovanú adoráciu s Komunitou Emanuel, ktorá sa bude konať vo štvrtok po večernej svätej omši. Predtým bude, ako už zvyčajne, celodenná súkromná adorácia, na ktorú sa môžete zapisovať vzadu
 • Spolu s CVČ pripomíname možnosť prihlásenia sa na turistický výlet s duchovnou obnovou v dňoch 14.-17.10.2021 v Talianskych Dolomitoch. Prihlásiť sa treba v Centre do 5.9!
 • Vo štvrtok 2.9. CVČ pozýva malých i veľkých na Deň otvorených dverí. Pre deti budú prirpavené zábavné stanovištia aj tombola, rodičia môžu v tento deň od 13:00 do 17:00 prihlásiť deti na krúžky v centre s 10%-nou zľavou.
 • Do 10. septembra je možné požiadať o náhradu poplatkov za nerealizované krúžky v minulom škoslkom roku.
 • V našej aplikácii začneme opäť spoznávať ikony. Ďalšia, s názvom “Chváľte Pána z nebies”, umeleckým jazykom oslavuje Boha ako Stvoriteľa za všetko to, čo z lásky učinil pre ľudí. Celé tvorstvo je pozvané spoločne volať Bohu na slávu: Aleluja!
 • Prebieha víkendovka pre mladých. Prosíme, sprevádzajte toto podujatie svojimi modlitbami.

OHLÁŠKY

 • Sviatostné manželstvo chcú uzavrieť: 〈〉 Michal Kukolík a Miriama Cehlárová; 〈〉 Michal Ďunda a Katarína Šmidová; 〈〉 Martin Sruanek a Dominika Turoňová. Ak by niekto vedel o cirkevno-právnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. Budúcim mladomanželom vyprosujeme veľa lásky a Božieho požehnania.
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this