logo

Č 1: 2 Kr 4, 42-44

Ž: 145, 10-11. 15-16. 17-18
R.: Otvor svoju ruku, Pane, a nasýť nás.

Č 2: Ef 4, 1-6

Aleluja
Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.
.

Ev: Jn 6, 1-15


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť voči mne je celá – úplná, verím, že Ty si tu celý v slove pre mňa. Prosím ťa, daj mi z tvojej pozornosti, aby som aj ja mohol(la) byť zameraný(á) na teba v slove.

  1. Modlitba k Duchu Svätému

Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov, ale v zákone Pánovom má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas, a jeho lístie nikdy nevädne; darí sa mu všetko, čo podniká. No nie tak bezbožní, veru nie; tí sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou. Preto bezbožní neobstoja na súde, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Nad cestou spravodlivých bedlí Pán, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1)

  1. Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO) – text si viackrát prečítam – nahlas

Evanjelium podľa Jána

Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského čiže Tiberiadského mora. Šlo za ním veľké množstvo ľudí, lebo videli znamenia, ktoré robil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a tam si sadol so svojimi učeníkmi. Blízko boli židovské sviatky Veľkej noci.
Keď Ježiš zdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľké množstvo ľudí, povedal Filipovi: „Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?“ Ale to povedal len preto, že ho skúšal. Lebo sám vedel, čo urobí. Filip mu odpovedal: „Ani za dvesto denárov chleba nebude stačiť, ak sa má každému ujsť čo len kúsok.“ Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal: „Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby. Ale čo je to pre toľkých!?“ Ježiš povedal: „Usaďte ľudí!“ Na tom mieste bolo mnoho trávy. A mužov si tam posadalo okolo päťtisíc. Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim; podobne aj z rýb, koľko chceli.
Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom: „Pozbierajte zvyšné odrobiny, aby nič nevyšlo nazmar!“ Pozbierali teda a odrobinami z piatich jačmenných chlebov, ktoré zostali po tých, čo jedli, naplnili dvanásť košov.
Keď ľudia videli, aké znamenie urobil, hovorili: „Toto je naozaj ten prorok, ktorý má prísť na svet.“ Ale keď Ježiš spoznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova sa utiahol na vrch celkom sám.


V úvode evanjelia si môžeme všimnúť dve kategórie ľudí, ktoré išli za Ježišom alebo boli s Ním.
1) ľudia, ktorí videli znamenia, ktoré Ježiš robil na chorých, a išli za Ním
2) učeníci, ktorí sú s Ježišom v jeho blízkosti a sú ustarostení o to, čo urobia, aby nasýtili toľký zástup – a to aj po tom, čo videli Ježiša uzdravovať chorých.
Napokon je tu sám Ježiš, ktorý robí okrem uzdravovania chorých ešte ďalší zázrak – rozmnožuje chlieb a ryby.
Keď Ježiš videl množstvo ľudí, spýtal sa Filipa – človeka, ktorý bol s ním – kde nakúpia chlieb, aby týchto ľudí nasýtili. A text pokračuje, že Ježiš ho len skúšal, lebo sám vedel, čo urobí. Ondrej – ďalší z Jeho blízkych – hovorí, že nejaký chlapec má päť chlebov a dve ryby, ale dodáva, že pre toľkých ľudí je to málo. Zdá sa, že Ježišovi najbližší – učeníci – nevedia, čo robiť s touto situáciou.
Napadá mi otázka. Čo chcel Ježiš touto skúškou, týmto príbehom naučiť svojich najbližších, svojich učeníkov? Chcel azda, aby Filip dôveroval, že Ježiš sa postará? Alebo aby očakával, že keď Ježiš vedel uzdraviť chorých, môže urobiť čokoľvek,? Alebo ho skúšal preto, aby si Filip osviežil pamäť a porozmýšľal, čo všetko zažil s Ježišom, čo Ježiš urobil?

  1. Rozjímaj (MEDITATIO) (čo ten text hovorí mne)

Aj ja sa považujem za blízkeho človeka Ježišovi, ale stáva sa mi, že niekedy si neviem s nejakou situáciou poradiť a mám obavy, ako dopadne. Potom zistím, že sa spolieham príliš na seba a nie na Ježiša. Dnes mi Ježiš pripomína, aby som sa rozpamätala na časy, keď v mojom živote bol pri mne a konal v ťažkých situáciách a dnes mi znova pripomína: „Neboj sa, veď ťa vykúpim, po mene ťa zavolám, ty si môj. Keď budeš brodiť vodami, budem s tebou, a keď riekami, nepotopia ťa, keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň nebude horieť na tebe. Veď ja som Pán, tvoj Boh, Svätý Izraelov, tvoj spasiteľ.“ (Iz 43,1- 3)

  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) (moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil)

Pane Ježišu, prosím Ťa, odpusť mi spoliehanie sa na seba a nedôveru voči Tebe, hoci si pre mňa už toľko vykonal. Ďakujem Ti, že si mi oživil pamäť a spomenula som si na to, čo si pre mňa už urobil. Ježišu, odovzdávam Ti všetko, s čím si viem, aj s čím si neviem poradiť. Ty sa postaraj o všetko. Ďakujem Ti, že Ty pôjdeš so mnou cez všetko, čo ma v živote čaká. Ježišu, dôverujem Ti!

  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

Ježiš stále blízky a Všemocný. S týmto Ježišom, ktorý je v mojom srdci, ostanem chvíľu v tichu.

  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

Dnes si budem pripomínať Božie slovo: „Neboj sa, veď ťa vykúpim, po mene ťa zavolám ty si môj. Keď budeš brodiť vodami, budem s tebou, a keď riekami, nepotopia ťa, keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň nebude horieť na tebe. Veď ja som Pán, tvoj Boh, Svätý Izraelov, tvoj spasiteľ.“ (Iz 43,1- 3)
(Skupina Marana Tha tieto slová zhudobnila v piesni Drahocenný, ktorú môžete nájsť aj na Youtube.)

  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this