logo

Č 1: Jer 23, 1-6

Ž: 23, 1-3. 4. 5. 6
R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Č 2: Ef 2, 13-18

Aleluja
Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.
.

Ev: Mk 6, 30-34


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť voči mne je celá – úplná, verím, že Ty si tu celý v slove pre mňa. Prosím ťa, daj mi z tvojej pozornosti, aby som aj ja mohol(la) byť zameraný(á) na teba v slove.

  1. Modlitba k Duchu Svätému

Duchu Svätý, Ty rozumieš Božiemu slovu; prosím Ťa, urob moje srdce chápavým, aby som porozumel(a) tomu, čo čítam. Ty sám ma teraz uč. Verím, že Božie Slovo má moc. Otváram Ti svoje srdce a prosím Ťa, aby si v ňom skrze toto Slovo konal. Amen.

  1. Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO) – text si viackrát prečítam – nahlas

Evanjelium podľa Marka

Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili. On im povedal: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte.“ Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť. Odišli teda loďou na pusté miesto do samoty.
Ale videli ich odchádzať a mnohí sa dovtípili, kam. Pešo sa ta zbehli zo všetkých miest a predstihli ich.

Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam.


Ježišov postoj srdca

Dnešné evanjelium sa začína tým, ako sa apoštoli vracajú z práce, do ktorej ich Ježiš poslal. Plní nadšenia Mu rozprávajú o všetkom, čo urobili a zažili. Ježiš ich počúva a potom ich pozýva na pusté miesto, aby si oddýchli. Má o svojich učeníkov záujem a prejavuje im úctu po tom, čo vykonali, a teší sa z toho, hoci vie, že to On sám im dal na to potrebnú moc.

Po tom, ako sa preplavia na druhý breh s plánom oddýchnuť si, čaká ich prekvapenie – zástup ľudí. Ježiš však na tento zástup reaguje obdivuhodne. Vychádza najavo postoj Jeho srdca, postoj plný zľutovania a úcty voči týmto ľuďom. Vidí ich – ako hovorí Božie slovo – „ako ovce bez pastiera.“ Ovca bez pastiera nevie, kde sa má ísť pásť – nevie si sama nájsť dobrú pastvu; keď vyjde z košiara, nevie sa sama vrátiť späť domov a hrozí jej nebezpečenstvo. Môže sa stratiť, zamotať do tŕnia, alebo ju môže roztrhať vlk. Keď sa Pán Ježiš pozrel na ľudí, videl, že aj im toto hrozí, lebo videl do ich sŕdc. Ujal sa ich, aby ich zachránil. Nevyčítal im, že sú hlúpi a neschopní, ale „začal ich učiť mnohým veciam.“ Ježiš je dobrý pastier a cesta k nebeskému Otcovi. On nás privádza do Otcovho náručia, do Jeho lásky, odkiaľ sme vyšli. Tam, v Otcovom srdci, je náš domov.

  1. Rozjímaj (MEDITATIO) (čo ten text hovorí mne)

Celé toto evanjelium rozpráva o Ježišovej dobrote, o Jeho záujme o človeka, o Jeho starostlivosti voči tým, ktorých si vybral. O tom, že Ježiš sám učí ľudí, lebo Mu záleží na tom, aby každý z nich prišiel domov k Otcovi do Jeho srdca. Hovorí o Ježišovom láskavom srdci a o úcte, ktorú má k človeku. Tým človekom som ja. Ku mne sa tak Ježiš správa.

  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) (moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil)

Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si ku mne dobrý, že sa o mňa zaujímaš, že si voči mne iniciatívny a že mi prejavuješ lásku a úctu. Ďakujem Ti, že ma učíš, ako prichádzať do Otcovho srdca a čerpať tam lásku a všetko, čo potrebujem k životu. Ďakujem Ti, že si takýto dobrý ku každému človeku, či si to uvedomuje alebo nie. Ty si stále rovnako dobrý, milujúci a verný Boh, či nám je dobre, alebo zle. Buď za to požehnaný. Amen.

  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

Ježiš, plný záujmu, iniciatívy, lásky, zľutovania a úcty voči mne. Takýto Ježiš je v mojom srdci. Zostanem s Ním chvíľu ticho.

  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

Cez deň sa niekoľkokrát zastavím a budem si opakovať, aký Ježiš je v mojom srdci: Ježiš, plný záujmu, iniciatívy, lásky, zľutovania a úcty voči mne.

(Len ak sa správne naučím milovať seba, tak ako ma miluje Ježiš, budem vedieť správne milovať aj ľudí okolo mňa. „Miluj svojho blížneho ako seba samého.“)

  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this