MOŽNOSŤ POŽIADAŤ O NÁHRADU POPLATKOV
za obdobie pandémie

CVČ Strom poskytuje možnosť požiadať o náhradu poplatkov v určitých prípadoch za neodučené krúžky počas pandémie v minulom školskom roku. Bližšie informácie nájdete na našej web-stránke v Smernici č. 3/2020 v sekcii „Dokumenty“. V prípade potreby bližších informácií nás môžete navštíviť osobne v úradných hodinách v kancelárii centra.
Žiadosť o náhradu poplatkov treba podať najneskôr do 14.9.2020!
Formulár nájdete na našej web-stránke: http://www.strom-cvc.sk/ v sekcii „Dokumenty“ pod smernicami.

Share This